Meet Our Sponsors

Master Maker Sponsors

Maker Faire sponsor logo
Maker Faire sponsor logo
Maker Faire sponsor logo
Maker Faire sponsor logo
Maker Faire sponsor logo
Maker Faire sponsor logo
Maker Faire sponsor logo

Craftsman Level Sponsors

Maker Faire sponsor logo
Maker Faire sponsor logo

Apprentice Level Sponsors

Maker Faire sponsor logo
Maker Faire sponsor logo